Жыву я...

Яшчэ не ацэнена

Жыву я
Ці толькі шукаю свой след,
Што збег утрапёна.
Адзін я, як і Сусвет —
Мой сусед.
I мне і суседу сцюдзёна.
Я — толькі тая кропля цяпла,
Што ные,
Што вочы мае,
Якую нябыту на тлум аддала
Вячніна няўмольна глухая.

Ніхто не прыгорне
I не прыхіне.
Па звычцы ад продкаў шчырую.

Сырая зямля не сагрэе мяне,
I я не сагрэю сырую...