Бібліяграфія Рыгора Барадуліна

Першыя вершы апублікаваны ў 1953 г. (газета «Чырвоная змена»).

Зборнікі паэзіі:
«Маладзік над стэпам» (1959)
«Рунець, красаваць, налівацца» (1961)
«Нагбом» (1963)
«Неруш» (1966)
«Адам і Ева» (1968)
«Лінія перамены дат» (1969)
«Вяртанне ў першы снег» (1972)
«Рум» (1974)
«Свята пчалы: Выбранае» (1975)
«Абсяг» (1978)
«Вечалле» (1980)
«Амплітуда смеласці» (1983)
«Маўчанне перуна» (1986)
«Самота паломніцтва» (1990)

Паэмы:
«Балада Брэсцкай крэпасці» (1975)

Творы гумару і сатыры:
«Дойны конь» (1965)
«Станцыя кальцавання» (1971)
«Журавінка» (1973)
«Прынамсі» (1977)
«Бервенізацыя» (1988)
«Мудрэц са ступаю» (1988)
«Няўрокам кажучы» (1971) (разам з мастаком М. Лісоўскім),
«Абразы` без абра`зы» (1985) (разам з К. Куксом).

Кніжкі паэзіі для дзяцей:
«Мех шэрых, мех белых» (1963)
«Красавік» (1965)
«Экзамен» (1969)
«Ай! Не буду! Не хачу!» (1971)
«Суровая вымова» (1976)
«Што было б тады, калі б?» (1977)
«Ці пазяхае бегемот?» (1981)
«Азбука не забаўка» (1985)
«Індыкала-кудыкала» (1986)
«Кобра ў торбе» (1990).

У 1984 г. выйшлі выбраныя творы ў 2 тамах.

Напісаў кнігу літаратурна-крытычных артыкулаў і эсэ «Парастак радка, галінка верша» (1987).

Пераклады кніг на беларускую мову:
Я. Райніс «Ветрык, вей!» (1965)
Ф. Г. Лорка «Блакітны звон Гранады» (1975)
С. Ясенін «Выбранае» (з А.Куляшовым, 1976)
С. Паптонеў «Беларусь - белая балада» (з В.Нікіфаровічам, 1979, 1985)
А. Вазнясенскі «Небам адзіным» (1980)
І. Драч «Мелодыя каліны» (1981)
Г. Містраль «Ветраліст» (1984)
К. Шэрман «Дождж у Каралішчавічах» (1984)
«Слова пра паход Ігаравы» (1986)
«Беларусь - маё слова і песня (паэты свету пра Беларусь)» (1987)
А. Хаям «Рубаі» (1989)
М. Шагал «Паэзія» (з Л.Бярынскім, 1989)
Б. Пастарнак «Гарэла свечка...» (1990).
«Кахаць - гэта значыць...» (1986).

Пераклаў п'есы Лесі Ўкраінкі «Каменны гаспадар» і Мальера «Тарцюф».