Ойча наш, што ў нябёсах...

Яшчэ не ацэнена

Ойча наш, што ў нябёсах,
Хай свяціцца Імя Твае
I ў зорах, і ў лёсах.
Хай прыйдзе Валадарства Твае,
Як спатоля,
Хай Твая ўсёўладарная
Збудзецца воля
Як на небе,
Гэтак і на зямлі.
Хлеб наш надзённы пашлі,
Жыццядар, сёння нам.
I даруй нам нашы даўгі,
Як даруем і мы даўжнікам.
Адгарадзі ад нас
Спакуслівыя лугі.
I ў смутны час,
I ў цёмныя дні
Нас ад нячысціка аслані.
Не зрушыцца Валадарства Твае.
I рушаць рухава
Ад Твайго цвярдога парога
I сіла, і слава
Твае мілаты і лагоды,
Айца, і Сына, і Духа Святога
Цяпер і заўсёды.
I на вячніны вячнін. Амін.