З дзённіка бяссонніцы

Яшчэ не ацэнена

Круціць жорны недаспаны гром.
П'яны дождж праз ручаінкі скача.
Ноч ідзе з пагаслым ліхтаром.
— Хто схіліўся нада мной?
— Вушача...