Матылёк

Яшчэ не ацэнена
                  Б'ецца, ўецца шпаркі, лёгкі
                  Сінякрылы матылёк.
                          Максім Багдановіч

Лілею		
     млявы
          плёс		
             люляе,	
З-пад злежаных
             аблок
                  здалёк
Ляціць віхлясты і бялявы,
Пялёстак лёгкі –
               матылёк.

Ён кліча у блакіт лілею,
Каб не любіла
            больш
                  да слёз
Бліскучы ад лускі і глею,
Самлелы,
        абмялелы
                 плёс,

Дзе лашчыць
           цёплай ласкай
                      хваля
Лінёў —
        злянелых цельпукоў,
Паблісквае
          няблізка
                далеч,
Дзе ў іле
        не злічыць малькоў,
Дзе глыб
        угнеўнена шыпела,
Калі
    на хвалі
           лівень
                лёг...
Засумавалы,
           белы,
                белы
Ляціць удалеч
             матылёк...