Вяртаючыся

Яшчэ не ацэнена
                    Ішоў я, ішоў я
                    З паўначы з карчмы.
                    Знайшоў я, знайшоў я
                    Салаўя ў карчы...
                               З вушацкае песні

Пад досвітак вяртаюся з карчмы,
З карчмы жыцця
Ні п'яны, ні цвярозы.
Яшчэ ў душы
Віюць гняздзечка крозы,
А ў галаве не цішацца грамы.

На панібрата піў са мною час.
Плыла вясела чарачка, як хмарка.
I доля —
Захмялелая карчмарка
Мне налівала ўкоптур і няраз.

Было,
Што зблізку бачыў салаўя,
Ды болей дзён
Пражыў пад крумкачамі.
Не дасыпалі сны мае начамі,
Каб у карчме
На ўсё забыўся я...