Радкі, што хатнік нашаптаў

Яшчэ не ацэнена

Безабаронна дрэмле крона,
Брэх даганяць сябе пабег,
Сцюдзёна каркае варона,
Са стрэх смяецца цёплы снег.